De stichting beheert de verworven gelden en zal die naar eigen inzichten besteden aan verzoeken
die het bestuur van Theater Landgraaf indient bij de secretaris van de stichting.