Beloningsbeleid

Stichting Vrienden van Theater Landgraaf kent geen raad van toezicht, alleen een bestuur.
De bestuursleden krijgen geen enkele vergoeding voor hun werk als bestuurslid.
Zij zijn dus onbezoldigd. Vacatiegelden e.d. zijn eveneens niet van toepassing.
De door de bestuursleden gemaakte onkosten ten behoeve van Stichting Vrienden van Theater Landgraaf kunnen worden vergoed.
Stichting Vrienden van Theater Landgraaf heeft geen personeelsleden in dienst.
De activiteiten worden enkel en alleen verricht door het bestuur.

Bestuur

Demarteau, Jo (J.G.M.), voorzitter
Verberne, Jan (J.J.M.), secretaris
Janssen, Patrick (P.H.M.J.), penningmeester

Bankrelatie

Rabobank, NL75RABO0316800996 t.n.v. Stichting Vrienden van Theater Landgraaf
BIC: RABONL2U

Adres

Kerkberg 4
6374 ES  Landgraaf

Postbusadres

Postbus 32032
6370 JA  Landgraaf

K.v.K.-nummer

68108222

RSIN-nummer

857305335